Duurzaamheid

Duurzaamheid

Reis met een Dubbeldekker en je bespaart tot 40 auto’s op de weg. Beter voor het milieu? Zeker weten! De duurzaamheid van een bus is ook geruststellend wanneer je op schoolreisje gaat; bij Wonderbus ben je futureproof.

Werk je bij een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan? Iedere reis met Wonderbus past goed in dat plaatje. Fijn als je je intern kunt verantwoorden.

ISO 14001-gecertificeerd milieumanagementsysteem

Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 14001. Deze norm laat zien dat we zorgdragen voor een systematische verbetering van werkwijzen en milieuprestaties. Sinds 2002 wordt bijgehouden hoeveel CO2 alle voertuigen uitstoten. Tussen 2002 en 2014 is van het merendeel van onze touringcars de hoeveelheid CO2 met ruim 22% gedaald van 0,8 naar 0,62 kg CO2 per km.

Duurzaamheid & Het Nieuwe Rijden

De module ‘Het Nieuwe Rijden’ (HNR) is al jaren onderdeel van het verplichte opleidingsprogramma voor alle chauffeurs. Een rustige gereden rit is prettig voor jou en je medereizigers. Een zuinige rijstijl vergroot bovendien de houdbaarheid van de bus en vermindert het brandstofverbruik en de uitstoot van fijnstof. Met HNR is er in 2013 een brandstofreductie behaald van 5% ten opzichte van 2011.

Dankzij de landelijke dekking van Wonderbus kunnen we de bussen efficiënt inzetten. Zo beperken we het aantal kilometers. Onze planners zorgen ervoor dat er nooit een bus te veel rijdt.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen leveren we een bijdrage aan duurzaam ketenmanagement. Wonderbus eist van belangrijke leveranciers dat zij voldoen aan de ISO 14001-norm.

Bus huren? Bereken hier je tarief voor een touringcar.