Algemene Voorwaarden

Wonderbus maakt onderscheid tussen ‘Wonderbus Tours’ (uitjes van Wonderbus) en het huren van een touringcar met chauffeur. Voor laatstgenoemde zijn de Algemene Voorwaarden voor touringcarverhuur van toepassing.

Voorafgaand

Als u op pad gaat, heeft u bepaalde verwachtingen van uw uitje en wat u op uw bestemming aantreft. U wilt genieten van een fijne en zorgeloze trip. Wonderbus doet haar uiterste best zo goed mogelijk aan al uw verwachtingen te voldoen. Op sommige zaken heeft Wonderbus echter geen of weinig invloed. Voordat u uw keuze en reservering bij ons maakt, adviseren wij u deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen, hierdoor kunt u voorkomen dat u voor teleurstellingen of vervelende situaties komt te staan.

Ga nooit onverzekerd op pad. Goed verzekerd op pad gaan is een absolute noodzaak! Een annuleringsverzekering en een goede (reis)verzekering kunnen u in geval van problemen of ziekte een hoop onnodige kosten en ellende besparen. Informeer u zich bij uw verzekeraar.

Wonderbus Tours – Boekingsvoorwaarden

  1. Reservering en boekingsbevestiging
   Indien u reserveert, dan ontvangt u direct een ontvangstbevestiging via e-mail. Dit is een bevestiging dat uw aanvraag correct bij ons is aangekomen, en meteen de definitieve bevestiging van uw reservering.
  2. De betaling
   De betaling dient direct te worden voldaan, zonder enig voorbehoud van financiering. Met de betaling is meteen ook de overeenkomst tot stand gekomen.
  3. Wijzigingen door hoofdboeker
   Het aanbrengen van eventuele wijzigingen in uw boeking, zoals het bijboeken van personen, kan zolang de voorraad strekt. U kunt boeken zolang dit online mogelijk is en er beschikbaarheid is.
  4. In de plaats stelling
   Als een lid van uw gezelschap, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen, dan kan iemand anders op deze plaats ingeboekt worden, mits tijdig bij Wonderbus bekend gemaakt. Aan deze zogenaamde ‘in de plaats stelling’ zijn geen extra kosten van Wonderbus verbonden. Voorwaarde is wel dat u als hoofdboeker, de aanmelding dient te regelen van degene die de plaats inneemt tot ten minste zeven dagen voor aanvang.
  5. Annuleren door hoofdboeker
   Uiteraard kan het voorkomen dat u uw boeking moet annuleren. Ongeacht het tijdstip van annuleren zijn de annuleringskosten hiervoor altijd 100%. Indien u een reden heeft die binnen de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij valt en een annulerings-verzekering heeft afgesloten, zullen deze kosten in principe door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed. Behalve de verzekeringspremie, deze wordt nooit door de verzekeringsmaatschappij vergoed. Wij raden iedereen aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, ongeacht de duur van de reis, de hoogte van de reissom en het tijdstip van boeking.
  6. Wijzigen door Wonderbus
   Wonderbus behoudt zich het recht voor alle bepalingen, voorwaarden en informatie op de website aanwezig, waaronder de beschikbaarheid en de prijzen van de  zonder nader bericht te wijzigen, aan te vullen en/of te verbeteren.
  7. Annuleren door Wonderbus
   In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Wonderbus uw boeking moet annuleren. Ongeacht het tijdstip van annuleren is de restitutie die u hierin tegemoet kunt zien altijd 100%. Kosten gemaakt buiten de boeking om zijn voor uw eigen rekening; Wonderbus vergoed enkel de kosten van de boeking zelf.
  8. Preferentie of essentie
   Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal Wonderbus zo veel mogelijk proberen te voldoen. Wij zijn hierbij afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals de vervoerder en kunnen preferenties dan ook helaas niet altijd uitvoeren. Als iets noodzaak is en het al of niet boeken van een reis ervan afhangt, spreken wij over een essentie. Informeert u zich voorafgaande aan de boeking hierover. Mocht de essentie niet akkoord komen dan kunt u bij voorbaat afzien van de gehele boeking. Dit is een duidelijk onderscheid ten opzichte van een preferentie. Hierbij is een boeking altijd definitief na binnenkomst. Aan voorkeuren kunnen geen rechten worden ontleend. Wij vragen hiervoor uw begrip.
  9. Ontevredenheid of klachten
   Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om u tot volle tevredenheid uit te voeren.Ondanks onze uiterste zorg kunnen zich tijdens uw reis zaken voordoen waar u zich niet mee kunt verenigen.
   a. Wijze van melden
   Heeft u klachten over of bent u ontevreden over de dienstverlening? Meldt dit dan direct bij de uitvoerder ter plaatse. In samenspraak met wordt naar een oplossing van uw klacht gezocht. Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat op het moment dat u uw klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct wat gedaan kan worden. Wij zullen er alles aan doen om uw boeking te doen slagen en nemen eventuele klachten zeer serieus. Een passende en goede oplossing kan echter alleen aangedragen worden ten tijde van de uitvoering van uw boeking en niet na thuiskomst. Vanwege het persoonlijke karakter van ervaringen dienen klachten individueel te worden ingediend. Groepsklachten (d.w.z. mede of namens andere groepsleden van dezelfde boeking) kunnen wij derhalve niet in behandeling nemen.
   b. Een voorbehoud
   Houdt u rekening met een beperkte openstelling als de weersomstandigheden en/of het aantal gasten het functioneren onmogelijk maakt. Er wordt geen restitutie gegeven voor deze eventualiteit.
  10. Aansprakelijkheid
   Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om u tot volle tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze uiterste zorg kunnen zich tijdens uw reis zaken voordoen waar u zich niet mee kunt verenigen.
   a. Wijze van melden
   Heeft u klachten over of bent u ontevreden over de dienstverlening? Meldt dit dan direct bij de uitvoerder ter plaatse. In samenspraak met wordt naar een oplossing van uw klacht gezocht. Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat op het moment dat u uw klacht kenbaar maakt, daaraan meestal direct wat gedaan kan worden. Wij zullen er alles aan doen om uw boeking te doen slagen en nemen eventuele klachten zeer serieus. Een passende en goede oplossing kan echter alleen aangedragen worden ten tijde van de uitvoering van uw boeking en niet na thuiskomst. Vanwege het persoonlijke karakter van ervaringen dienen klachten individueel te worden ingediend. Groepsklachten (d.w.z. mede of namens andere groepsleden van dezelfde boeking) kunnen wij derhalve niet in behandeling nemen.
   b. Een voorbehoud
   Houdt u rekening met een beperkte openstelling als de weersomstandigheden en/of het aantal gasten het functioneren onmogelijk maakt. Er wordt geen restitutie gegeven voor deze eventualiteit.
  11. Privacy
   Wonderbus respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van de site en zorgt dat de persoonsgegevens conform de eisen die de Nederlandse wetgeving hieraan stelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.org). De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van uw reserveringsopdracht of boeking, het verstrekken van deelnemerslijsten aan de organisatie ter plaatse en after sales service. In onze privacy policy leest u hier meer over.
  12. Toepasselijk recht
   Wonderbus is geregistreerd in Nederland en op geschillen is Nederlands recht van toepassing. Indien geschillen mochten ontstaan worden die bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Eerst zal getracht worden middels mediation een minnelijke oplossing te bereiken alvorens het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter.